0

جستجو

لطفاً دسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

جدول سایز برای کفش و صندل

چگونه سایز پای خود را اندازه بگیریم؟

 

همانطور که در تصویر نشان داده شده است شما می توانید اندازه ی پای خود را مطابق شکل به دست بیاورید.

اندازه ها به سانتی متر هم داده شده است.

راهنمای سایز کفش نوزاد دختر و پسر
سایز ترکیه/اروپا انگلیس آمریکا سانتی متر  
نوزاد تازه متولد شده تا 18 ماهه 16/17 1/1,5 1/1,5 9,4/10
18/19 2/3 2/3 10,7/11,4
20/21 4/5 4/5 12/12,7
شماره های استاندارد(Z1) صفر تا سه سال 20 4 4 12  
21 5 5 12,7  
22 5,5 5,5 13,4  
23 6 6 14  
24 7 7 14,7  
25 8 8 15,4  

جدول سایز تریکو

 
  • تریکو مردانه اسلیم فیت
   توضیحات سایز XS S M L XL XXL
   A-سینه (1/2) 46 48 50 52 55 58
   B-کمر (1/2) 64 66 68 70 72 72
   C-دامن (1/2) 34 36 38 40 43 46
   D-طول آستین 62 63 64 65 66 67
  • تریکو مردانه رگولار فیت
   توضیحات سایز XS S M L XL XXL
   A-سینه (1/2) 48 50 52 54 57 60
   B-کمر (1/2) 64 66 68 70 72 72
   C-دامن (1/2) 34 36 38 40 43 46
   D-طول آستین 62 63 64 65 66 67
  • تریکو زنانه اسلیم فیت
   توضیحات سایز XS S M L XL
   A-سینه (1/2) 37 39 41 43 45
   B-کمر (1/2) 34 36 38 40 42
   C-طول آستین 60 61 62 63 64
تریکو زنانه رگولار فیت
توضیحات سایز XS S M L XL
A-سینه (1/2) 43 45 47 49 51
B-کمر (1/2) 38 40 42 44 46
C-طول آستین بلند 60 61 62 63 64
 •  

جدول سایز دنیم

 • 41 پاچه باریک
  توضیحات سایز 27 28 29 30 31 32 33 34 36
  A-کمر (1/2) 37,25 38,5 39,75 41 42,25 43,5 44,75 46 48,5
  B-باسن (1/2) 46,25 47,5 48,75 50 51,25 52,5 53,75 55 57,5
  C-(پاچه 1/2) 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 20
  D-(29″اینچ قد) 73,6cm
  D-(30″اینچ قد) 76,2cm
  D-(31″اینچ قد) 78,7cm
  D-(32″اینچ قد) 81,2cm
  D-(33″اینچ قد) 83,7cm
  D-(34″اینچ قد) 86,3cm
 • 44 اسلیم فیت پاچه راسته
  توضیحات سایز 27 28 29 30 31 32 33 34 36
  A-کمر (1/2) 38 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,2 46,4 48,8
  B-باسن (1/2) 48 49,2 50,4 51,6 52,8 54 55,2 56,4 58,8
  C-(پاچه 1/2) 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 22
  D-(29″اینچ قد) 73,6cm
  D-(30″اینچ قد) 76,2cm
  D-(31″اینچ قد) 78,7cm
  D-(32″اینچ قد) 81,2cm
  D-(33″اینچ قد) 83,7cm
  D-(34″اینچ قد) 86,3cm
 • 45 رگولار فیت پاچه بوت کات مردانه
  توضیحات سایز 27 28 29 30 31 32 33 34 36
  A-کمر (1/2) 38,4 39,6 40,8 42 43,2 44,4 45,6 46,8 49,2
  B-باسن (1/2) 49 50,2 51,4 52,6 53,8 55 56,2 57,4 59,8
  C-(پاچه 1/2) 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23
  D-(29″اینچ قد) 73,6cm
  D-(30″اینچ قد) 76,2cm
  D-(31″اینچ قد) 78,7cm
  D-(32″اینچ قد) 81,2cm
  D-(33″اینچ قد) 83,7cm
  D-(34″اینچ قد) 86,3cm
 • 88 رگولار فیت پاچه راسته
  توضیحات سایز 27 28 29 30 31 32 33 34 36
  A-کمر (1/2) 37,75 39 40,25 41,5 42,75 44 45,25 46,5 49
  B-باسن (1/2) 48,75 50 51,25 52,5 53,75 55 56,25 57,5 60
  C-(پاچه 1/2) 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 22
  D-(29″اینچ قد) 73,6cm
  D-(30″اینچ قد) 76,2cm
  D-(31″اینچ قد) 78,7cm
  D-(32″اینچ قد) 81,2cm
  D-(33″اینچ قد) 83,7cm
  D-(34″اینچ قد) 86,3cm
 • 90 ریلکس فیت پاچه بوت کات
  توضیحات سایز 36 38 40 42 44 46 48 50
  A-کمر (1/2) 48 50,5 53 55,5 58 60,5 63 65,5
  B-باسن (1/2) 59,5 62 64,5 67 69,5 72 74,5 77
  C-(پاچه 1/2) 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
  D-(29″اینچ قد) 73,6cm
  D-(30″اینچ قد) 76,2cm
  D-(31″اینچ قد) 78,7cm
  D-(32″اینچ قد) 81,2cm
  D-(33″اینچ قد) 83,7cm
  D-(34″اینچ قد) 86,3cm
 • 67 رگولار فیت پاچه باریک مردانه
  توضیحات سایز 27 28 29 30 31 32 33 34 36
  A-کمر (1/2) 38,75 40 41,25 42,5 43,75 45 46,25 47,55  
  B-باسن (1/2) 48,75 50 51,25 52,5 53,75 55 56,25 57,5 60
  C-(پاچه 1/2) 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21
  D-(29″اینچ قد) 73,6cm
  D-(30″اینچ قد) 76,2cm
  D-(31″اینچ قد) 78,7cm
  D-(32″اینچ قد) 81,2cm
  D-(33″اینچ قد) 83,7cm
  D-(34″اینچ قد) 86,3cm
 • 757 سوپر اسلیم فیت سوپر لو رایز، پاچه جذب
  758سوپر اسلیم فیت ،های رایز،پاچه جذب زنانه
  توضیحات سایز 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  A-کمر (1/2) 33,25 34,5 35,75 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46 47,5
  B-باسن (1/2) 38,75 40 41,25 42,5 44,25 46 47,75 49,5 51,25 53 54,75
  C-پاچه (1/2) 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17
  D-(28″اینچ قد) 71,5cm
  D-(30″اینچ قد) 76,5cm
  D-(32″اینچ قد) 81,5cm
 • 704 اسلیم فیت لو رایز ، پاچه باریک زنانه
  توضیحات سایز 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  A-کمر (1/2) 32,25 33,5 34,75 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5
  B-باسن (1/2) 39,25 40,5 41,75 43 44,75 46,5 48,25 50 51,75 53,5 55,25
  C-پاچه (1/2) 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5
  D-(28″اینچ قد) 74cm
  D-(32″اینچ قد) 79cm
  D-(34″اینچ قد) 84cm
 • 703 اسلیم فیت، لو رایز، پاچه راسته ، زنانه
  توضیحات سایز 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  A-کمر (1/2) 32,25 33,5 34,75 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5
  B-باسن (1/2) 39,25 40,5 41,75 43 44,75 46,5 48,25 50 51,75 53,5 55,25
  C-پاچه (1/2) 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5
  D-(30″اینچ قد) 76,5
  D-(32″اینچ قد) 81,5
  D-(34″اینچ قد) 86,5
 • 741 اسلیم فیت ، لو رایز، پاچه بوت کات زنانه
  توضیحات سایز 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  A-کمر (1/2) 32,25 33,5 34,75 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5
  B-باسن (1/2) 39,25 40,5 41,75 43 44,75 46,5 48,25 50 51,75 53,5 55,25
  C-پاچه (1/2) 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
  D-(30″اینچ قد) 76,5
  D-(32″اینچ قد) 81,5
  D-(34″اینچ قد) 86,5
 • 793 رگولار فیت ، مدیوم رایز ،پاچه باریک
  توضیحات سایز 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  A-کمر (1/2) 32,25 33,5 34,75 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5
  B-باسن (1/2) 40,25 41,5 42,75 44 45,75 47,5 49,25 51 52,75 54,5 56,25
  C-پاچه (1/2) 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5
  D-(28″اینچ قد) 74cm
  D-(30″اینچ قد) 79cm
  D-(32″اینچ قد) 84cm
 • 792 رگولار فیت ، مدیوم رایز، پاچه راسته زنانه
  توضیحات سایز 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  A-کمر (1/2) 32,25 33,5 34,75 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5
  B-باسن (1/2) 40,25 41,5 42,75 44 45,75 47,5 49,25 51 52,75 54,5 56,25
  C-پاچه (1/2) 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5
  D-(30″اینچ قد) 76,5
  D-(32″اینچ قد) 81,5
  D-(34″اینچ قد) 86,5
 • 794 رگولار فیت،مدیوم رایز ، سوپر فلر زنانه
  توضیحات سایز 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  A-کمر (1/2) 33,75 35 36,25 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5 48
  B-باسن (1/2) 38,25 39,5 40,75 42 43,75 45,5 47,25 49 50,75 52,5 54,25
  C-پاچه (1/2) 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
  D-(30″اینچ قد) 79cm
  D-(32″اینچ قد) 84cm
  D-(34″اینچ قد) 89cm
 • 853 بوی فرند فیت ،لو رایز ، پاچه راسته زنانه
  توضیحات سایز 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  A-کمر (1/2) 36,75 38 39,25 40,5 42 43,5 45 46,5 48 49,5  
  B-باسن (1/2) 47,75 49 50,25 51,5 53,25 55 56,75 58,5 60,25 62  
  C-پاچه (1/2) 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22  
  D-(32″اینچ قد) 81,5cm
 •  

جدول سایز کاپشن

 
 • کاپشن اسلیم فیت زنانه
  توضیحات سایز XS S M L XL
  A-1/2 سینه 46 48 50 53 56
  B-کمر(1/2) 39 41 43 46 49
  C-طول آستین 61 62 63 64 65
  D-شانه به شانه 37,4 39 40,6 50 51,5
  E-دور یقه 45,5 47 48,5 50 51,5
  F-طول کلاه 25 26 27 28 29
  G-عرض کلاه 36 37 38 39 40
 • کاپشن رگولار فیت زنانه
  توضیحات سایز XS S M L XL
  A-1/2 سینه 49 51 53 56 59
  B-کمر (1/2) 45 47 49 52 55
  C-طول آستین 63 64 65 66 67
  D-طول سرشانه 38,4 40 41,6 43,5 45,4
  F-ارتفاع کلاه 26 27 28 29 30
  G-عرض کلاه 37 38 39 40 41
 • کاپشن بدون کلاه اسلیم فیت زنانه
  توضیحات سایز XS S M L XL
  A-1/2 سینه 44 46 48 51 54
  B-کمر (1/2) 37 39 41 44 47
  C-طول آستین 60 61 62 63 64
  D-طول سرشانه 36,4 38 39,6 41,5 43,4
 • کاپش بدون کلاه رگولار فیت زنانه
  توضیحات سایز XS S M L XL
  A-1/2 سینه 45 47 49 52 55
  B-کمر (1/2) 39 41 43 46 49
  C-طول آستین 61 62 63 64 65
  D-طول سرشانه 37,4 39 40,6 42,5 44,4
 •  

جدول سایز پیراهن

  • پیراهن مردانه سوپر اسلیم فیت
   توضیحات سایز S M L XL XXL
     37-38 39-40 41-42 43-44 45-46
   A-سینه (1/2) 50 52 54 57 60
   B-کمر (1/2) 44 46 48 51 54
   C-طول آستین 65 66 67 68 69
   D-دور گردن 39 41 43 45 47
  • پیراهن مردانه اسلیم فیت
   توضیحات سایز XS S M L XL XXL
     35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46
   A-سینه (1/2) 50 52 54 56 59 62
   B-کمر (1/2) 44,5 46,5 48,5 50,5 53,5 56,5
   C-طول آستین 64 65 66 67 68 69
   D-دور گردن 37 39 41 43 45 47
  • پیراهن مردانه رگولار فیت
   توضیحات سایز S M L XL XXL
     38 40 42 44 46
   A-سینه (1/2) 54 56 58 61 64
   B-کمر (1/2) 50 52 54 58 62
   C-طول آستین 64 65 66 67 68
   D-دور گردن 39 41 43 45 47
  • پیراهن مردانه ریلکس فیت
   توضیحات سایز S M L XL XXL
     38 40 42 44 46
   A-سینه (1/2) 56 58 60 63 66
   C-طول آستین 64 65 66 67 68
   D-دور گردن 39 41 43 45 47
  • پیراهن زنانه اسلیم فیت
   توضیحات سایز XS S M L XL
   A-سینه (1/2) 43 45 47 49,5 52
   B-کمر (1/2) 40 42 44 46,5 49
   C-طول آستین 61 62 63 64 65
   D-دور گردن 35,5 37 38,5 40 41,5
پیراهن زنانه رگولار فیت
توضیحات سایز XS S M L XL
A-سینه (1/2) 45 47 49 51,5 54
B-کمر (1/2) 43 45 47 49,5 52
C-طول آستین 62 63 64 65 66
D-دور گردن 33,5 37 38,5 40 41,5
 •  

جدول سایز تی شرت

  • تی شرت مردانه اسلیم فیت
   توضیحات سایز XS S M L XL XXL
   A-سینه (1/2) 47 49 51 53 56 59
   B-کمر (1/2) 43,5 47 49 52 55 58
   C-طول آستین 19,5 20 20,5 21 21,5 22
   D-قد تی شرت 67 69 70 73 75,5 78
  • تی شرت مردانه رگولار فیت
   توضیحات سایز XS S M L XL XXL
   A-سینه (1/2) 45 47 49 51 54 57
   B-کمر (1/2) 39,5 43 45 48 51 54
   C-طول آستین 18,5 19 19,5 20 20,5 21
   D-قد تی شرت 66 68 70 72 74 76
  • تی شرت زنانه اسلیم فیت
   توضیحات سایز XS S M L XL
   A-سینه (1/2) 36 38 40 43 46
   B-کمر (1/2) 32 34 36 39 42
   C-طول آستین 11 12 12 13 13
   D-طول آستین بلند 61 62 63 64 65
تی شرت زنانه رگولار فیت
توضیحات سایز XS S M L XL
A-سینه (1/2) 41 43 45 48 51
B-کمر (1/2) 36 38 40 43 46
C-طول آستین 11 12 12 13 13
D-طول آستین بلند 61 62 63 64 65
 •  
 
محصول به سبد خرید شما اضافه شده است